Administratief beheer

 1. Het organiseren, convoceren, bijwonen, notuleren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging en het verzorgen van volmachten ten behoeve van de leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Extra ledenvergaderingen worden doorbelast t.w. € 780,- excl. BTW en excl. reprokosten per ledenvergadering.
   
 2. Het binnen 4 weken na de vergadering verzenden van notulen van de ledenvergadering aan het bestuur en aansluitend (na goedkeuring) aan de leden van de VvE.
   
 3. Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging.
   
 4. Het bijhouden van de ledenadministratie en eventuele mutaties in het ledenbestand. Bij mutaties is de vertrekkende eigenaar aan de beheerder een bedrag van € 115,- incl. BTW verschuldigd t.b.v. de navolgende door de beheerder te verrichten werkzaamheden:
  •  begeleiding overdracht
  •  opstellen en verstrekken gegevens aan notaris
  •  informatieverstrekking aan de nieuwe eigenaar
  •  informeren bestuur
   
 5. De archivering van alle stukken betrekking hebbende op de vereniging.
   
 6. De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw of gebouwencomplex tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren.

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl