Onderhoudsplanning

Door een relatief jonge gebouwenvoorraad in Nederland, beperkte toevoegingen en een verwaarloosbaar aantal onttrekkingen wordt goed onderhoud voor het behouden van bruikbare gebouwen steeds belangrijker.

Het doel van dit onderhoud is het instandhouden van de gebouwprestatie gedurende de gebruiksperiode van het desbetreffende gebouw. De benodigde budgetten voor handhaving van de technisch gewenste kwaliteit in relatie tot de feitelijke kwaliteit worden, aan de hand van een inventarisatie van de gebouwonderdelen, vastgelegd in meerjarenonderhoudsbegrotingen.

Voornoemde begrotingen vormen het uitgangspunt voor het reserveren van voldoende liquide middelen die benodigd zijn om de gebouw- kwaliteit op peil te brengen danwel te handhaven.

Buiten de morele plicht van de eigenaren om goed en deugdelijk onderhoud uit te voeren is per 1 mei 2005 een wetswijziging van kracht waarbinnen iedere VvE verplicht is om een reservefonds aan te leggen en in stand te houden. Bestaande VvE’s hebben (mits dit nog niet het geval is) tot 1 mei 2008 de tijd om een reservefonds in het leven te roepen en dit voldoende te vullen.

Ingenieursbureau Ibotec BV heeft de expertise en ervaring in huis om de aspecten van bouwkundige en installatietechnische aard te beoordelen en vast te leggen. De voornoemde aspecten worden vervolgens, aan de hand van de onderhoudsgevoeligheid voor de diverse bouwdelen, vertaald naar een Meerjarenonderhoudsplanning. Ibotec beschikt over dynamische software die het mogelijk maakt om de onderhoudswerkzaamheden in het huidige jaar inzichtelijk te maken alsmede over de komende 5, 10, 12, 15, 20 en 25 jaar.

De geprognotiseerde bedragen worden vertaald naar een liquiditeitsschema aan de hand van het reeds gereserveerde bedrag conform de jaarbegroting. De reserveringen voor de komende jaren kunnen worden bepaald / bijgesteld aan de hand van deze planningen, tevens wordt de onderhoudshistorie vastgelegd en toekomstig groot onderhoud bewaakt. De begeleiding/aansturing van de Groot Onderhoudswerkzaamheden kan Ibotec tevens voor u verzorgen.

Ibotec is in deze een onafhankelijke partij, daardoor bent u verzekerd van een objectieve inspectie die voldoende gebouwkwaliteit en veiligheid van de diverse installaties garandeert.
Beschikt uw VvE nog niet over een reservefonds en/of een meerjarenonderhoudsplanning dan kunt u ons benaderen voor een vrijblijvende prijsopgave onzerzijds. Begeleiding van Groot Onderhoudswerkzaamheden wordt, op uw verzoek, eveneens vrijblijvend geoffreerd.

Heeft u interesse om uw Groot Onderhoudswerkzaamheden objectief te laten inventariseren en/of de werkzaamheden deskundig te laten begeleiden? Neem dan contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvende offerte, onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl