Incassomachtiging

Incassomachtiging

Voor de betaling van de maandelijkse VvE-bijdrage kunt u gebruik maken van een automatische incasso door uw VvE. Vul hiervoor het formulier in. Geef wijzigingen inzake uw bankrekening of persoonlijke gegevens ook door via dit formulier.

Door afgifte van deze incassomachtiging geeft de ondergetekende toestemming aan het bestuur van voormelde VvE en/of door de Vergadering van Eigenaars aangewezen beheerder Ingenieursbureau Ibotec b.v. voor maandelijkse automatische incasso van de door de Vergadering van Eigenaars aan de hand van de goedgekeurde begroting vastgestelde jaarlijkse voorschotbijdragen en de overige financiƫle bijdragen waartoe besloten.

De administratieve handelingen zijn door de Vereniging van Eigenaars en haar bestuur gedelegeerd aan de beheerder Ingenieursbureau Ibotec b.v. welke namens de Vereniging van Eigenaars de verplichte bedragen per vervaldatum zal incasseren t.g.v. de bankrekening van de Vereniging van Eigenaars.

Deze incassomachtiging is van kracht tot de datum van wederopzegging door de ondergetekende.

Vereniging van Eigenaren

Contactpersoon

Gegevens m.b.t. incasso

Machtiging