Uw VvE gecertificeerd

Daar Ibotec gecertificeerd VvE-beheerder is kan uw VvE gebruik maken van een aanzienlijke kortingsregeling waarbij uw VvE zelf gecertificeerd zal worden. Voordelen:

  • Waardestijging en -behoud van het appartement. Een gecertificeerde VvE levert kwaliteit.
  • Het certificaat brengt structuur aan in de branche. Het kaf wordt van het koren gescheiden.
  • De verkoopmogelijkheden van appartementen zijn beter met certificaat.

SKG-certificaathouders

Uw VvE gecertificeerd

Voorwaarden

Voorwaarden die door het SKG gesteld worden zijn dat de VvE een beheerder dient te hebben die SKG-gecertificeerd is, dat de VvE een meerjarenplanning bezit opgesteld door een gecertificeerd beheerder of een AWK gecertificeerd bedrijf, dat er jaarlijks een besluit wordt genomen omtrent uitvoering van werkzaamheden conform planning in dat jaar en dat er een reservefonds aanwezig is dat minimaal voorziet in voldoende liquiditeit voor de komende 5 jaar.

Voorwaarden

Kosten

De kosten hiertoe bedragen zo'n € 100,- excl. BTW per jaar.

Neem contact met ons op