Kamer van Koophandel

Waarom moet een VvE zich inschrijven in het Handelsregister? De Handelsregisterwet 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer. Dit blijkt ook uit de activiteiten van de VvE´s. VvE´s zijn verplicht om een onderhoudsfonds te vormen en daarvoor hebben ze een bankrekening nodig. Sommige grotere VvE´s hebben zelfs personeel, zoals een tuinman, in dienst.

Ook gaan VvE’s regelmatig overeenkomsten aan met schoonmaakbedrijven, dakdekkers of schilders voor het onderhoud van het pand. Omdat dit vaak om substantiële bedragen gaat, is het voor deze bedrijven belangrijk dat ze kunnen nagaan wie de bestuurders van de VvE zijn. In het complete Handelsregister worden al deze gegevens geregistreerd.

Inschrijving; Stichting, Vereniging of Vereniging van Eigenaars

Formulier om een stichting of vereniging in het handelsregister in te schrijven.

Ga naar website

Inschrijving; Gevolmachtigde

Formulier om gevolmachtigde of gevolmachtigd handelsagent in te schrijven.

Download document

Wijziging; Functionarisgegevens

Formulier om wijzigingen op te geven in de gegevens van functionarissen.

Download document

Aanvulling; Op andere handelsregisterformulieren

Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden.

Download document

Inschrijving. Functionaris voor een Stichting of Vereniging zonder Onderneming

Met dit formulier kunt u een of meer bestuurders, commissarissen, vereffenaars of functionarissen voor een Stichting of Vereniging zonder Onderneming inschrijven.

Download document