Schade melden

Schade melden

Indien u schade heeft in uw woning of constateert in de algemene ruimten verzoeken wij u deze middels het antwoordformulier kenbaar te maken. U heeft hierbij tevens de mogelijkheid om bijlagen in te voegen zoals foto’s, documenten e.d.. Vervolgens zal getoetst worden of de schade onder de verantwoordelijkheid valt van de VvE en -als dit het geval is- zullen zaken in behandeling worden genomen. Als “goed huisvader” dient u de noodzakelijke maatregelen te nemen (o.a. voorkomen van verdere schade, inlichten bestuur, eventueel aanmelden bij privé-verzekeraar etc.)

Vereniging van Eigenaren

Contactpersoon

Bijlages

Schade gegevens

Gebruik gegevens