Schade melden

Schade melden

Constateert u schade in de algemene ruimten of uw woning, dan vragen wij u dit via het antwoordformulier kenbaar te maken. U kunt bijlagen toevoegen (foto’s, documenten e.d.). Uw melding wordt getoetst of de schade onder de verantwoordelijkheid valt van de VvE en -als dit het geval is- wordt uw melding in behandeling worden genomen en bij de verzekering van de VvE aangemeld. Als “goed huisvader” dient u de noodzakelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van extra schade en u licht het bestuur in

Vereniging van Eigenaren

Contactpersoon

Bijlages

Schade gegevens

Gebruik gegevens