Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen.

Ben ik verplicht om maandelijks een bijdrage aan mijn VvE te betalen?

Ja, de appartementseigenaren besluiten met een meerderheid van stemmen in de vergadering van eigenaars de hoogte van de te betalen bijdrage. Elke eigenaar dient zich aan het afgesproken bedrag te houden. Indien je verzuimt te betalen, is de VvE gerechtigd deze kosten bij jou te incasseren.

Kan ik mijn lidmaatschap in de VvE opzeggen?

Nee, zodra je een woning koopt in een appartementencomplex, wordt je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van het appartement na overdracht bij de notaris.

Als ik ga verhuizen, krijg ik dan mijn aandeel in het reservefonds weer terug?

Nee, je hebt als appartementseigenaar jouw aandeel in het reservefonds van de VvE betaald, dit aandeel is ten behoeve van de VvE.

Mag je je appartement verhuren?

Dit is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Deze vindt u terug in de splitsingsakte en/of het Modelreglement (wat voor de VvE van toepassing is). Bij verhuur dienen de eigenaar en huurder voorafgaande aan de verhuur een gebruikersverklaring in te vullen en te ondertekenen en vervolgens aan ons terug te mailen. Wij slaan deze gegevens op en sturen het ter informatie door naar het bestuur.

Download gebruikersverklaring

We willen ons appartement verkopen. Kunnen we de stukken van de VvE bij jullie opvragen?

Als de VvE een contract heeft afgesloten dat eigenaren en bestuur mee kunnen kijken (‘meekijk VvE’) in ons systeem heeft u van ons inloggegevens ontvangen. Daarmee logt u in en bekijkt u zelf gegevens en download informatie. Betreft het geen ‘meekijk VvE’, dan kunt u de stukken opvragen via het digitaal loket van de website. U ontvangt de stukken dan spoedig.

Klik hier om stukken aan te vragen

We hebben een verstopping. Wat te doen?

Als een VvE een contract heeft met de firma RRS Rioolreinigingsservice kunt u hen direct hierover benaderen via telefoonnummer: 073-6394010. Als de VvE geen ontstoppingscontract heeft bij RRS, dan belt u zelf een andere partij.

Bel Rioolreinigingsservice Ga naar de website

Kunnen de servicekosten (maandelijkse voorschot bijdrage VvE) voor onze VvE via automatische incasso worden afgeschreven?

Ibotec biedt eigenaren de mogelijkheid aan om een automatisch incasso af te geven voor het betalen van de VvE servicekosten door middel van een incasso-machtigingsformulier. Klik hieronder voor het doorgeven van een incassomachtiging.

Ga naar digitaal loket

Wat wordt er verzekerd met de opstalverzekering?

De opstalverzekering dekt onder voorwaarde onder andere de schade die door brand, storm of inbraak ontstaat aan het gebouw. Ook waterschade is verzekerd. Het opsporen en herstellen van de schade veroorzaakt door een kapotte waterleiding valt bijvoorbeeld ook onder de dekking.

Meer over verzekeringen

Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Een meerjarenonderhoudsplan is een financiële vooruitblik over soms 30 jaar. Het is een overzicht voor het uitvoeren van groot onderhoud en opgenomen is wat wordt gedaan, tegen welke kosten en volgens welke cyclus. Een MJOP is de basis voor de dotatie (spaarbedrag voor groot onderhoud). Hiermee kan de VvE ruim op tijd inspelen op te verwachten kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Een VvE is verplicht te sparen/reserveren voor groot onderhoud. Dat kan op basis van;

  • Jaarlijks, op basis van 0,5% van de herbouwwaarde.
  • Een MJOP, wat niet ouder is dan 5 jaar en een looptijd heeft van minimaal 10 jaar.

Volgens de wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de VvE het reservefonds op orde hebben.

Meer over onderhoudsplanning

Staat uw vraag er niet bij? Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel ons of stel direct uw vraag.

Bel ons Mail ons