Gebruikersverklaring

Volgens de akte van splitsing dienen eigenaren bij het in gebruik geven van hun appartementsrecht aan anderen een gebruikersverklaring in te dienen bij de VvE. Hiertoe kunt u gebruik maken van dit formulier.

U levert deze gebruikersverklaring volledig ingevuld in bij het bestuur, voorafgaand aan het in gebruik geven van uw appartementsrecht.

Download document Neem contact met ons op