Splitsingstekeningen

Advieswerkzaamheden inzake splitsing appartementencomplexen c.q. het oprichten van de nieuwe VvE’s.

In het verleden hebben wij in samenwerking met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en notarissen voor diverse complexen (nieuw- en bestaande bouw) de splitsingsakte en –tekeningen verzorgd en aangemeld bij het kadaster. Vanuit deze jarenlange ervaring kunnen wij u, als eigenaar van de te splitsen objecten, met advies bijstaan om problemen, die in de dagelijkse praktijk ontstaan bij een niet zorgvuldig opgestelde splitsingsakte en –tekening, te voorkomen.

Insteek is het opstellen van een op maat ingerichte splitsingsakte. Na inventarisatie van de bijzonderheden (verhuurreglement, deelaankoop huurders, eventuele parkeergarages en dergelijke) per pand worden deze als zodanig in het model splitsingsreglement “ingevoegd”.

Splitsingstekeningen

Wij helpen u graag! Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel ons of stel direct uw vraag.

Bel ons Mail ons