Certificering VvE

Daar Ibotec gecertificeerd VvE-beheerder is kan de VvE gebruik maken van een aanzienlijke kortingsregeling waarbij de VvE zelf gecertificeerd zal worden. Voordelen:

  • Waardestijging en -behoud van het appartement. Een gecertificeerde VvE levert kwaliteit.
  • Het certificaat brengt structuur aan in de branche. Het kaf wordt van het koren gescheiden.
  • De verkoopmogelijkheden van appartementen zijn beter met certificaat.

De kosten hiertoe bedragen € 100,- excl. BTW per jaar. Voorwaarden die door het SKW gesteld worden zijn dat de VvE een beheerder dient te hebben die SKW-gecertificeerd is, dat de VvE een meerjarenplanning bezit opgesteld door een gecertificeerd beheerder of een AWK gecertificeerd bedrijf, dat er jaarlijks een besluit wordt genomen omtrent uitvoering van werkzaamheden conform planning in dat jaar en dat er een reservefonds aanwezig is dat minimaal voorziet in voldoende liquiditeit voor de komende 5 jaar.

Klik hier om de SKW-Flyer Procescertificaat Vereniging van Eigenaars te bekijken

Klik hier om de SKW-certificaathouders te bekijken (BRL-5013)

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl