Nieuws, Jurisprudentie, Wist u dat & Wetten en reglementen…

Wie een appartement koopt, komt vroeg of laat in aanraking met de vereniging van eigenaars (VvE) en met een -op het eerste oog- vrij ondoorzichtig stelsel van rechten en verplichtingen van appartementseigenaars. Hieronder treft u veel informatie aan op allerlei gebieden binnen de VvE.

Actueel nieuws

!! Ibotec & Corona (Covid-19) !!

Gezien de huidige situatie omtrent de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) willen wij u graag persoonlijk informeren over hoe Ibotec met deze situatie omgaat.   Algemeen Binnen Ibotec is op dit moment de veiligheid en gezondheid van onze …Lees meer >

Actueel nieuws

"VvE’s zijn de dupe van een doorgeslagen strijd tegen witwassen door banken"

Banken eisen van VvE-bestuurders dat ze extra documentatie ondertekenen als ‘uiteindelijk belanghebbende’. Dat doen de banken in hun strijd tegen witwassen en terrorisme. Als de bestuurders weigeren, kunnen de rekeningen van de VvE’s worden geblokkeerd. …Lees meer >

Actueel nieuws

Vacature VvE Accountmanager

Vacature Wij zijn op zoek naar een VvE Accountmanager (M/V) die (uiteindelijk) verantwoordelijk wordt voor het beheer van een eigen portefeuille aan VvE’s. Het betreft een fulltime dienstverband van 40 uur per week voor onbepaalde tijd. De vaste …Lees meer >

Actueel nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Ook Ibotec dient als beheerder aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In dat kader sluit Ibotec met al haar VvE’s een verwerkersovereenkomst af. Wilt u weten …Lees meer >

Actueel nieuws

Junior/assistent VvE-Accountmanager (M/V)

Wij zijn op zoek naar een (Junior/assistent) VvE-accountmanager (M/V) die (uiteindelijk) verantwoordelijk wordt voor het beheer van een eigen portefeuille aan VvE’s. Het betreft een fulltime dienstverband van 40 uur per week voor onbepaalde tijd. De …Lees meer >

Actueel nieuws

Notulist(e) ledenvergaderingen van VvE's

Wij zijn voor het komende vergaderseizoen (eind januari 2018 t/m juni 2018) op zoek naar notulisten om verslag te doen van een nader te bepalen aantal ledenvergaderingen in de avonduren. De notulist(e) zal samen met …Lees meer >

Actueel nieuws

16 februari 2017: Ibotec aangesloten bij de Branche Vereniging VvE Beheerders (BVVB)

Niet alleen is Ibotec SKW-gecertificeerd (Samen Kwaliteit Waarborgen) ook is Ibotec lid van de brancheorganisatie BVVB (Branche Vereniging VvE Beheerders). De branchevereniging heeft tot doel de branche verder te professionaliseren en kennis te delen. Ook …Lees meer >

Actueel nieuws

15 februari 2017: Verzekeringen en rol beheerder (vergunning onder BVVB)

Elke VvE dient verzekeringen af te sluiten om de risico's te ondervangen die gepaard gaan met het instandhouden van het complex en het met elkaar samenleven. In elk geval zullen VvE's een opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering dienen …Lees meer >

Actueel nieuws

14 februari 2017: Veiligheidswaarschuwing Nefit CV ketel (geproduceerd tussen 2006 en 2009)

Eigenaren van een Nefit CV-ketel Topline welke geproduceerd is van 2006 tot en met 2009 lopen gevaar. Wij verwijzen u naar de website van Nefit voor exacte omschrijving van het gevaar en types waarvoor deze …Lees meer >

Actueel nieuws

Groei gecertificeerde beheerders van Verenigingen van Eigenaars

Geldermalsen, 21 juli 2015. In 2014 is het aantal gecertificeerde beheerders van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) met bijna 18% gegroeid. Een positieve ontwikkeling, aldus het College van Deskundigen voor de VvE’s en beheerders van VvE’s. Gecertificeerde …Lees meer >

Actueel nieuws

Asbestdaken zijn verboden vanaf 2024

Vanaf 2014 zijn asbesthoudende daken verboden. Het verbod geldt alleen voor dakbedekkingen, niet voor gevelbeplating, boeidelen, dakgoten, dakbeschot en isolatiemateriaal. Vanaf 1  januari 2016 geld een subsidieregeling. Lees meer >

Actueel nieuws

Appartementen ‘s-Hertogenbosch

Appartementen ‘s-Hertogenbosch   Subsidieregeling Preventiemaatregelen Veilig Wonen 2015   Eigenaren die aan hun woning maatregelen treffen om inbraak tegen te gaan kunnen subsidie krijgen voor maximaal € 100,=. Het moet gaan om een woning welke voor 1-1-2005 is opgeleverd. …Lees meer >

Actueel nieuws

Verenigingen van eigenaren in geldnood

OOSTERHOUT - De economische crisis laat diepe sporen na in appartementencomplexen. Verenigingen van Eigenaren (VvE's) kampen met een sterk toenemend aantal appartementbezitters met een grote betalingsachterstand. Dat zorgt voor achterstallig onderhoud aan en een slechte …Lees meer >

Wetten en reglementen

Modelsplitsingsreglement 2006

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 Klik hier om het document te downloaden als PDF document. Lees meer >

Wetten en reglementen

Modelsplitsingsregelement 1992

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1992 Klik hier om het document te downloaden als PDF document. Lees meer >

Wetten en reglementen

Modelsplitsingsreglement 1983

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 1983 Klik hier om het document te downloaden als PDF document. Lees meer >

Wetten en reglementen

Modelsplitsingsregelement 1973

Reglement van splitsing van eigendom 1973 Klik hier om het document te downloaden als PDF document. Lees meer >

Wetten en reglementen

Burgerlijk Wetboek: artikelen 106 t/m 147, Titel 9, Boek 5

Klik hier om het document te downloaden als PDF document. Lees meer >

Wetten en reglementen

Burgerlijk Wetboek van toepassing zijnde artikelen uit Boek 2

Klik hier om het document te downloaden als PDF document. Lees meer >

Actueel nieuws

SKW Certificatie voert zes toelatingsonderzoeken uit

“Ondanks de crisis constateren wij een sterke groei van de certificatieregeling voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. In 2013 stonden er zes toelatingsonderzoeken gepland. Wat opvalt is dat niet alleen aan corporaties gelieerde beheerders willen …Lees meer >

Actueel nieuws

Verlaagd btw tarief voor verbouwing verlengd

Het verlaagde btw tarief in de bouw blijft nog langer bestaan. Eerder werd er voor verbouwingen en herstel van woningen de btw verlaagd van 21% naar 6%. Deze tijdelijke regeling is voorlopig verlengd tot het …Lees meer >

Actueel nieuws

Gebruik camerabeelden bij overlast

In een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 3 april 2013 is een “instructie” gegeven over hoe om te gaan met het gebruik van camerabeelden bij overlastkwesties. De rechtbank oordeelde dat het gebruik rechtmatig is …Lees meer >

Actueel nieuws

Overgaan tot het executeren van een vonnis

Mag de VvE zonder meer overgaan tot het executeren van een vonnis betreffende een betalingsachterstand van een eigenaar? Onlangs is door het Hof Amsterdam een arrest gewezen waarin, kort samengevat, het Hof heeft geoordeeld dat de VvE geen …Lees meer >

Actueel nieuws

Gebruik appartement conform de bestemming woonruimte

Een eigenaar geeft haar appartement regelmatig voor korte tijd in gebruik aan vrienden en kennissen wegens veelvuldig verblijf in het buitenland. De VvE is van mening dat de betreffende eigenaar hiermee handelt in strijd met …Lees meer >

Wist u dat...

Wij ook onderhoudsplanning doen

Het doel van dit onderhoud is het instandhouden van de gebouwprestatie gedurende de gebruiksperiode van het desbetreffende gebouw. De benodigde budgetten voor handhaving van de technisch gewenste kwaliteit in relatie tot de feitelijke kwaliteit worden, …Lees meer >

Wist u dat...

Wij ook splitsingstekeningen maken

Advieswerkzaamheden inzake splitsing appartementencomplexen c.q. het oprichten van de nieuwe VvE’s. Wij hanteren het navolgende plan van aanpak inzake het oprichten van een VvE’s: Advies inzake opstellen van de splitsingsakte, Opstellen van de splitsingstekening. Klik hier voor meer informatie. …Lees meer >

Wist u dat...

Eigenaardig Eigendom

Wie een appartement koopt, komt vroeg of laat in aanraking met de vereniging van eigenaars (VvE) en met een -op het eerste oog- vrij ondoorzichtig stelsel van rechten en verplichtingen van appartementseigenaars. In het navolgende …Lees meer >

Wist u dat...

Functies & Bevoegdheden

Binnen een Vereniging van Eigenaars is sprake van: Ledenvergadering Bestuur en eventueel een beheerder Voorzitter van een Vereniging van Eigenaars. Hieronder wordt e.e.a. uitgelegd. Het feit, dat de eigendom van grond en gebouw bij de gezamenlijke appartementseigenaren ligt, maakt, dat …Lees meer >

Wist u dat...

Gemeenschappelijke gedeelten en zaken

Als (toekomstig) eigenaar van een appartement krijgt u ongetwijfeld te maken met gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken in het appartementencomplex. Niet alleen de hal, galerij of tuin kan gemeenschappelijk zijn, maar ook bijvoorbeeld de CV-radiatoren, …Lees meer >

Jurisprudentie

Afwijking kostenverdeling

LJN: BP7929, Gerechtshof Amsterdam , 200.071.905/01 Print uitspraak Datum uitspraak: 15-02-2011 Datum publicatie: 16-03-2011 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Appartementsrecht. Standpunt VvE dat op grond van gewoonte en/of redelijkheid en billijkheid moet worden afgeweken van kostenverdeling zoals neergelegd …Lees meer >

Jurisprudentie

Dakterras

LJN: BT2558,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem , 216626 Print uitspraak Datum uitspraak: 29-08-2011 Datum publicatie: 26-09-2011 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Gedaagden hebben als appartementseigenaren zonder toestemming van de VvE een dakterras gerealiseerd op het gemeenschappelijke dak van de appartementseigenaren. …Lees meer >

Jurisprudentie

Elektrische deurdrangers

LJN: BL5703,Sector kanton Rechtbank Groningen , 394226 EJ VERZ 09-49 Print uitspraak Datum uitspraak: 29-04-2009 Datum publicatie: 26-02-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie: Appartementsrecht. In verband met de handicap van verzoekster zijn op haar verzoek …Lees meer >

Jurisprudentie

Reparatie intercom en verzoek tot schilderwerk

LJN: BR3103,Sector kanton Rechtbank Groningen , 497638 EJ VERZ 11-39 Print uitspraak Datum uitspraak: 01-07-2011 Datum publicatie: 26-07-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie: Appartementszaak. Verzoek ex artikel 5:121 BW (vervangende machtiging) met betrekking tot de …Lees meer >

Jurisprudentie

Rolluik

LJN: BK4986,Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch , 635126 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-11-2009 Datum publicatie: 01-12-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie: Eiseres, de Vereniging van Eigenaren van een appartementsgebouw (hierna: VvE), vordert veroordeling van één van …Lees meer >

Jurisprudentie

Toedeling kosten

LJN: BP9120, Gerechtshof Leeuwarden , 200.013.070/01 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-03-2011 Datum publicatie: 25-03-2011 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Appartementsrecht . Welke kosten worden naar breukdelen en welke kosten welke kosten worden in gelijke delen omgeslagen? Vindplaats(en): Rechtspraak.nl Uitspraak Arrest d.d. …Lees meer >

Jurisprudentie

Vloerisolatie

LJN: BL6841, Rechtbank Arnhem , 189352 Print uitspraak Datum uitspraak: 24-02-2010 Datum publicatie: 09-03-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie: Vordering tot verwijdering van plavuizen vloer in appartement wordt afgewezen. Vindplaats(en): Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 189352 …Lees meer >

Jurisprudentie

Reglement = Reglement

De feiten: anders dan gebruikelijk stond in het splitsingsreglement de bijzondere bepaling, dat parkeerplaatsen louter aan een eigenaar of gebruiker van een ander appartementsrecht in het onderhavige complex in gebruik mochten worden gegeven. In strijd …Lees meer >

Jurisprudentie

Ontzegging gebruik appartement

Iedere appartementseigenaar is verplicht de binnen de VvE geldende regels in acht te nemen. Mocht een eigenaar daar niet aan voldoen, dan dient de VvE de eigenaar te wijzen op naleving van deze regels in …Lees meer >

Jurisprudentie

Schotelantenne niet toegestaan

Op grond van de Modelreglementen is het eigenaren niet toegestaan om voorwerpen aan de buitenzijde van het gebouw te bevestigen. Meestal worden deze regels nader uitgewerkt in een eventueel Huishoudelijk Reglementen en/of wordt bepaald dat …Lees meer >

Jurisprudentie

Betaling onderhoudsbijdragen

Iedere appartementseigenaar is verplicht om zijn – over het algemeen maandelijkse – voorschot op de onderhoudskosten aan de VvE te voldoen. Naast deze maandelijkse bijdragen kan de vergadering van eigenaars ook besluiten nemen met betrekking …Lees meer >

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl